Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden den 4 april 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Justeringsdatum

2019-04-10

Anslagsdatum

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Diarium

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih