Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 3 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden, paragrafer 30-46

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Justeringsdatum

2019-04-15

Anslagsdatum

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg