Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens presidium den 17 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens presidium, paragrafer 1-2

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Justeringsdatum

2019-04-17

Anslagsdatum

2019-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg