Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbara paragrafer 42, 44 Serviceutskottet den 17 april 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Justeringsdatum

2019-04-17

Anslagsdatum

2019-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson