Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 5 april 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden §§ 24-38

Sammanträdesdatum

2019-04-05

Justeringsdatum

2019-04-18

Anslagsdatum

2019-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg