Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 10 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Justeringsdatum

2019-04-23

Anslagsdatum

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson