Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 17 april 2019

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Justeringsdatum

2019-04-24

Anslagsdatum

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson