Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Paragraf 172 Regionstyrelsen

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Justeringsdatum

2019-04-24

Anslagsdatum

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson