Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 17 april 2019 Paragraferna 34-41, 43, 45

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Justeringsdatum

2019-04-24

Anslagsdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson