Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 4 april 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden, §§ 25-39

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Justeringsdatum

2019-04-26

Anslagsdatum

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg

Kontakt

Kontaktinformation

Adress

Adressvägen 10

Telefon

0770-10 10 10

E-post

info@mail.se

Öppettider

Mån - fre 9.00-16.00