Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 24 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Justeringsdatum

2019-05-08

Anslagsdatum

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson