Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Slutenvårdsberedningen den 25 april 2019

Styrelse/nämnd

Slutenvårdsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Justeringsdatum

2019-05-08

Anslagsdatum

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall