Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Region Blekinges förtroendevalda revisorer sammanträdesprotokoll den 20 maj 2019

Styrelse/nämnd

Region Blekinges förtroendevalda revisorer

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Justeringsdatum

2019-05-20

Anslagsdatum

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson