Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 8 maj 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Justeringsdatum

2019-05-20

Anslagsdatum

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson