Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 22 maj 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden, § 49/19

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Justeringsdatum

2019-05-22

Anslagsdatum

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg