Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 23 maj 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden, §§ 42-43

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Justeringsdatum

2019-05-23

Anslagsdatum

2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg