Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbart justerad paragraf trafiknämnden den 23 maj 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden §45,47-48

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Justeringsdatum

2019-05-23

Anslagsdatum

2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg