Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 14 maj 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Justeringsdatum

2019-05-23

Anslagsdatum

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson