Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 29 maj 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Justeringsdatum

2019-05-29

Anslagsdatum

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg