Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 17 maj 2019

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-05-17

Justeringsdatum

2019-05-29

Anslagsdatum

2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg