Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 24 maj 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Justeringsdatum

2019-05-29

Anslagsdatum

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson