Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 23 maj 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Justeringsdatum

2019-06-03

Anslagsdatum

2019-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg