Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 juni 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Justeringsdatum

2019-06-04

Anslagsdatum

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall