Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 21 maj 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Justeringsdatum

2019-06-03

Anslagsdatum

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall

Kontakt

Kontaktinformation

Adress

Adressvägen 10

Telefon

0770-10 10 10

E-post

info@mail.se

Öppettider

Mån - fre 9.00-16.00