Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 21 maj 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Justeringsdatum

2019-06-03

Anslagsdatum

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall