Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 22 maj 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden, §§ 47-69

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Justeringsdatum

2019-06-05

Anslagsdatum

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg