Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen omedelbart justerade paragrafer 230-231

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Justeringsdatum

2019-06-05

Anslagsdatum

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson

Kontakt

Kontaktinformation

Adress

Adressvägen 10

Telefon

0770-10 10 10

E-post

info@mail.se

Öppettider

Mån - fre 9.00-16.00