Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen omedelbart justerade paragrafer 230-231

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Justeringsdatum

2019-06-05

Anslagsdatum

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson