Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ungdomsrådet den 14 maj 2019

Styrelse/nämnd

Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Justeringsdatum

2019-06-04

Anslagsdatum

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg