Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ungdomsrådet den 14 maj 2019

Styrelse/nämnd

Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Justeringsdatum

2019-06-04

Anslagsdatum

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Kontakt

Kontaktinformation

Adress

Adressvägen 10

Telefon

0770-10 10 10

E-post

info@mail.se

Öppettider

Mån - fre 9.00-16.00