Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 3 juni 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Justeringsdatum

2019-06-10

Anslagsdatum

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg