Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen justerade paragrafer 187,190,194-195,199,210,214,220-221

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Justeringsdatum

2019-06-10

Anslagsdatum

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson

Kontakt

Kontaktinformation

Adress

Adressvägen 10

Telefon

0770-10 10 10

E-post

info@mail.se

Öppettider

Mån - fre 9.00-16.00