Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen justerade paragrafer 187,190,194-195,199,210,214,220-221

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Justeringsdatum

2019-06-10

Anslagsdatum

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson