Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden den 23 maj 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Justeringsdatum

2019-06-10

Anslagsdatum

2019-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Diarium

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih