Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 29 maj 2019

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Justeringsdatum

2019-06-12

Anslagsdatum

2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson