Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige omedelbart justerade paragrafer 131-132, 141-143

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Justeringsdatum

2019-06-19

Anslagsdatum

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson