Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 5 juni 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Justeringsdatum

2019-06-17

Anslagsdatum

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson