Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 12 juni 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Justeringsdatum

2019-06-18

Anslagsdatum

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson