Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 19 juni 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Justeringsdatum

2019-06-27

Anslagsdatum

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson