Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ungdomsrådet den 17 juni 2019

Styrelse/nämnd

Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Justeringsdatum

2019-06-27

Anslagsdatum

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg