Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Justeringsdatum

2019-07-01

Anslagsdatum

2019-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall