Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 14 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Justeringsdatum

2019-08-15

Anslagsdatum

2019-08-15

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg