Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen omedelbart justerade paragrafer 241,247-249,251-253

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-21

Justeringsdatum

2019-08-21

Anslagsdatum

2019-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson