Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 13 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-13

Justeringsdatum

2019-08-21

Anslagsdatum

2019-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson