Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 23 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Justeringsdatum

2019-08-23

Anslagsdatum

2019-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg