Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 27 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Justeringsdatum

2019-08-27

Anslagsdatum

2019-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall