Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 21 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-21

Justeringsdatum

2019-08-28

Anslagsdatum

2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson