Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 29 augusti omedelbart justerade paragrafer 58 och 62

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-08-29

Anslagsdatum

2019-08-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg