Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-08-30

Anslagsdatum

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall