Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 29 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden, §§ 61, 63-66

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-08-29

Anslagsdatum

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg