Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Närsjukvårdsberedningen den 3 september 2019

Styrelse/nämnd

Närsjukvårdsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Justeringsdatum

2019-09-04

Anslagsdatum

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall