Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 29 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Justeringsdatum

2019-09-03

Anslagsdatum

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg