Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 4 september 2019 omedelbart justerad paragraf 159

Styrelse/nämnd

Regionfulllmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Justeringsdatum

2019-09-04

Anslagsdatum

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson