Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 27 augusti 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Justeringsdatum

2019-09-04

Anslagsdatum

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson